Renare och genare med genvaccin

Det är rätt logiskt att man tar den moderna biotekniken till hjälp när man vill hitta på bättre, säkrare vacciner. Vilken skillnad att injicera smittämnen som odlats i hönsägg mot att kunna plocka precis den gen som gör att immunförsvaret kör igång med full kraft för att bekämpa smittämnen på ingång.

Genvaccin - det är ett smartare sätt att tillverka vaccin på, helt enkelt. Men inte helt enkelt. Ännu finns inget som fungerar för människor - däremot för djur.

Idén med genvaccin är att man ska få ett immunskydd som är väldigt precist, där biverkningarna minimeras. det är en bra idé eftersom det är en av anledningarna till att läkemedelsbolagen är så svåra att få med i vaccinutveckling, De blir stämda hela tiden, för biverkningar.

Genvaccin utnyttjar den nya kunskapen vi har att plocka ut gener ur organismer eller smittämnen. Små bitar, som inte har någon smittverkan utan bara är ett tillbehör det inte kan vara utan - immunförsvaret ska lära sig att reagera på de ofarliga delarna av smittämnet, inte de farliga.

Man plockar ett riktigt retstickestycke av generna och planterar det i våra egna celler och så får de tillverka det protein som sätter fart på vårt immunförsvar. Bättre, och säkrare - och duktigare! Genvacciner ska kunna bota också, inte bara förebygga. Där ligger man rätt långt framme för cancerterapier.

Medverkande i programmet är professorerna Britta Wahren, Smittskyddsinstitutet, Ulf Pettersson, Uppsala universitet, och Gisela Dahlqvist, Umeå universitet