Smart-1 är framme vid månen

Allt tycks ha gått bra för rymdsonden Smart-1. Den just genomgått eldprovet att bli första europeiska sond att lägga sig i omloppsbana runt månen.

För att lyckas med det var smart 1 tvungen att pricka rakt igenom en av de punkter där månens och jordens gravitaion precis tar ut varandra, en Lagrangepunkt.

Jonmotorn påslagen

Och igår kunde kontrollcentralen i tyska Darmstadt konstatera att allt gått enligt planerna. Smart-1:s jonmotor har slagits på och börjat bromsa in sonden för att hålla den kvar i banan runt månen.

Under de kommande veckorna ska nu Smart-1 långsamt ta sig ner till sin optimala arbetshöjd - som närmast 300 kilometer över månytan.

Nya bilder

Där ska den bland annat leta efter lämpliga platser för framtida rymdbaser och hjälpa till att svara på hur det gick till när månen bildades.

Sonden har nu skickat sina första bilder på månen - det är en av dem som ligger överst här på sidan.