Medicin för blödarsjuka kan hejda hjärnblödning

För första gången kan det nu finnas en effektiv behandling för att hejda hjärnblödningar. Det är bland annat svenska forskare som ligger bakom upptäckten.

Ett läkemedel som idag används av blödarsjuka skulle kunna hjälpa tusentals svenska strokepatienter varje år, berättar Nils Wahlgren, ansvarig för strokeprogrammet på Karolinska universitetssjukhuset.

- Det här är ett stort framsteg, säger han till Vetenskapsradion.

Det var på en konferens i Vancouver tidigare i somras Wahlgren fick de första resultaten av hur läkemedlet Novoseven eller Faktor VIIa, som den också kallas, påverkar patienter som just fått en hjärnblödning.

400 patienter

400 patienter ingick i den internationella undersökningen och resultaten var så positiva att Nils Wahlgren inte drar sig för att använda ord som genombrott. Faktor VIIa används normalt för att hejda blödningar hos blödarsjuka, men nu verkar alltså läkemedlet även kunna hjälpa mot hjärnblödning.

- Det gör att blädningen i hjärnan stelnar och inte expanderar som hjärnblödningar brukar, säger Nils Wahlgren. Det i sin tur innebär många bra saker, som att trycket i hjärnan inte ökar på samma sätt och att symptomen inte blir lika uttalade.

Den ena typen av stroke

Idag drabbas omkring 30 000 svenskar av stroke varje år, ofta med hjärnskador eller till och med dödsfall som följd. Stroke är egentligen ett samlingsnamn på både hjärnblödningar och blodproppar i hjärnan.

När det gäller hjärnblödningar så har det hittills inte funnits någon bevisat bra metod att hejda förloppet. Ofta opererar man för att ta bort blödningen, men hur bra det är vet man egentligen inte.

Kan hjälpa 3000

Nils Wahlgren tror att det här nygamla läkemedlet - Faktor VIIa - skulle kunna hjälpa så många som 3000 patienter varje år.

För den andra typen av stroke - blodproppar i hjärnan - har det nyligen kommit effektiva behandlingsmetoder.

Men en förutsättning för att de behandlingen ska fungera - liksom den framtida behandlingen mot hjärnblödning - är att man snabbt tar sig till sjukhus om man misstänker att man fått en stroke, om man till exempel känner domningar eller plösligt får försämrad syn.

Efter bara ett par tre timmar är det för sent att använda de här nya behandlingsmetoderna.