"Utsätt dig för smärtan så kan du bli av med den"

Ett sätt att komma till rätta med kronisk smärta kan vara att utsätta sig för den. I alla fall när det gäller sådan smärta som kommer sig av en felsignal i kroppen - och som alltså inte har sin upphov i någon verklig fysisk skada.

Många barn och ungdomar lider av kronisk smärta, har till exempel ständigt huvudvärk eller ont i magen, utan att någon bakomliggande skada kan påvisas.

Behandling med läkemedel gör sällan någon större nytta - istället anpassar patienterna sina liv för att minimera smärtan. Gör de ont att gå försöker de göra det så lite som möjligt, till exempel. 

Gör det som gör ont!

Men det är helt fel strategi, menar Gunnar Olsson, docent, överläkare och chef för smärtsektionen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han säger istället: gör det ont att promenera? Se då till att promenera. Gör det ont att tugga? Tugga. Och så vidare.

Det är centralt moment i den kognitiva beteendeterapi som han och hans kollegor nu framgångsrikt behandlar barn och ungdomar med. 

- Det gör ont, det är jobbigt i början, men sen blir det bättre - med livet. Och som en bieffekt har vi sett att smärtan reduceras, säger Gunnar Olsson.

Smärtan ska inte få utrymme

Smärtan ska ges så lite utrymme som möjligt. Om man istället fokuserar på att göra allt det där som är kul och viktigt - även om det till en början ökar smärtan - så kan man så att säga lära om hjärnan, säger Gunnar Olsson.

Traditionellt behandlas kronisk smärta multidisciplinärt; med smärtstillande läkemedel, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare, psykologer, kuratorer och eventuella specialistkonsulter - hur står sig då den kognitiva beteendeterapin mot den multidisciplinära?

Frågan är under utredning och än så länge finns bara preliminära resultat, men de är mycket lovande, säger Gunnar Olsson.