Handeln med utsläppsrätter har problem

Handeln med så kallade utsläppsrätter för koldioxid som är en del av Kyotoprotokollet har allvarliga problem, enligt experter. Anledningen är den ekonomiska krisen i Europa som gjort att utsläppen minskat av sig själva. Därmed har behovet i industriländerna att köpa utsläppsrätter minskat och priset sjunkit dramatiskt.

Tre euro och åttiosex cent kostar det att släppa ut ett ton koldioxid, säger en anonym handlare på en av börserna för utsläppsrätter i London. 35 kronor alltså för ett ton koldioxid, det är rekordlågt och bara en tredjedel av priset före finanskrisen.

Handeln med så kallade utsläppsrätter är en del av Kyotoprotokollet och tanken är att rika industriländer minskar utsläppen i tredje världen genom projekt där som genererar sådana här utsläppsrätter, och sen får i-länderna tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna.

Men den ekonomiska krisen har lett till minskad produktion och därigenom minskade utsläpp. Därmed mindre behov av att köpa in utsläppsrätter. Så idag fungerar inte marknaden, och det är ett stort problem för klimatet eftersom många länder nu uppnår sina utsläppsmål utan att göra nånting, säger Anja Kollmuss på organisationen CDM-Watch som granskar handeln med utsläppsrätter.

– Det är också ett stort problem för klimatet för det betyder att ländernas åtagande att minska sina utsläpp är så svaga, och det är så många kryphål att de kan uppnå de utsläppsmål de lovat utan att göra någonting, säger Anja Kollmuss.

De utsläppsminskningar som nu uppnås genom en ekonomisk kris är helt enkelt inte hållbara, säger hon.

Det låga priset på utsläppsrätter kan dessutom stoppa projekt i tredje världen för minskning av koldioxidutsläpp.

Den största köparen av utsläppsrätter är EU, och där diskuteras just nu utsläppshandelns framtid. Det är viktigt att de lägger sig i och räddar marknaden, annars finns det en risk för att den kollapsar, menar Anja Kollmuss.

Marcus Hansson & Peter Bjurbo
klotet@sr.se