Gasläckan utanför Skottland svår att stoppa

1:36 min

Gasläckaget i Nordsjön pågår fortfarande och läcker ut stora mängder metangas i atmosfären. Det franska företaget Total som äger gasplattformen uppger att det kan ta fler månader att få stopp på läckan.

Trots att det blir vanligare att företagen letar och utvinner gas långt under havsbotten, så finns det ingen teknik för att ta hand om gasen vid ett stort läckage.

– Vi är inte särskilt bra utrustade för det, man kan ju gå ut och sätta på jättestora trattar, som man också försökte i gulfen vid den stora olyckan där. Det här är väldigt mycket större volymer när det gäller gas än olja så det är dimensioner som vi inte alls är vana vid att hantera och vi har inte utvecklat några teknologier för att ta hand om det här, säger Erik Lindeberg som är forskare på det norska petroliumforskningsintitutet SINTEF.

Gasläckaget i Nordsjön motsvarar koldioxidutsläpp från en till tre miljoner bilar per dygn har Erik Lindeberg räknat ut. Exakt hur mycket metangas som läcker ut är dock osäkert, företaget säger att det rör sig om 250 000 kubikmeter per dygn, men Erik Lindeberg är skeptisk till den uppskattning och tror att det kan röra sig om det dubbla.

I takt med att de lättåtkomliga olje och gasfyndigheterna har utvunnits så letar företagen efter de åtråvärda resurserna på allt större djup i berggrunden. Reservoaren som sprungit läck i Nordsjön ligger på 4000 meters djup under havsbotten och eftersom trycket där är högt är det svårt att komma tillrätta med situationen. Ett sätt att stoppa läckan är att borra ett nytt hål in i källan och spruta in lera och cement, men det kan i värsta fall ta flera månader. Erik Lindeberg tror att det kommer bli nödvändigt att utveckla metoder för att ta hand om gasen vid liknande olyckor i framtiden, inte bara för att hindra den starka växthusgasen metan att nå atmosfären utan också för att gasen annars går till spillo.

– Och det lönar sig då att ta den så djupt som möjligt, för redan vid hundra meters vattendjup har gasen en volym som bara är en tiondel av vad den får vid ytan, så om man ska göra någonting så är det faktiskt att sätta någonting på botten där utsläppet sker, men idag har vi ingen sådan teknik och helt klart inte för gas, säger Erik Lindeberg.

Reporter: Pelle Zettersten.