Ökad risk för självmord och hjärtattack efter cancerbesked

Personer som precis fått cancerbesked löper en ökad risk både för självmord och plötslig död i hjärt-kärlsjukdom. Och det är stressen och sjukdomsskräcken som infinner sig direkt efter cancerbeskedet som är orsaken, enligt ny forskning från Karolinska institutet.

Med hjälp av av hälso- och sjukvårdsregistren har en grupp svenska och isländska forskare följt över sex miljoner svenskar, varav en halv miljon drabbats av cancer, mellan 1991 och 2006.

De som fått besked om cancer löpte tolv gånger så hög risk att ta sitt liv under första veckan efter beskedet än männiksor som inte hade cancer. Och sex gånger högre risk att dö i hjärt- kärlsjukdom. Risken sjönk inom ett år, vilket gör att sambandet inte kan förklaras med cancerbehandlingen eller det plågsamma sjukdomsförloppet, enligt forskarna.

Mest markant var riskökningen vid cancerformer med sämre prognos, som till exempel lung- och bukspottkörtelcancer och minst för hudcancer.

Gunnar Steineck är professor i klinisk cancerepidemiologi vid vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg (var inte delaktig i den aktuella forskningen) tycker att studien, som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine, är oerhört välgjord med tanke på hur svårt det är att undersöka så stora grupper:

– Det är en kanonstudie, den kommer med ny kunskap på ett övertygande sätt. Ger oss information om flera olika cancerformer, säger Gunnar Steineck, professor i klinisk cancerepidemiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Enligt Gunnar Steineck så kan den här kunskapen användas till att fundera på om det i alla lägen är rimligt att kalla till cancer-screening.

Från och med nästa år kommer alla män mellan 50 - 69 år i Stockholm kallas till kontinuerlig undersökning för prostatacancer. Om detta utförs utan att ge information om risken för den akuta stress och sjukdomsskräcken, så kan det drabba patienten hårt:

– Det blir ett övergrepp mot de som screenas om de inte får hela bilden - när de får välja att undersöka sig bör de få information om alla riskerna kring en eventuell cancerdiagnos, säger Gunnar Steineck.

Det är inte alltid livsnödvändigt att få diagnosen, även om man har till exempel prostatacancer kan man leva helt vanligt och normallångt liv, enligt Gunnar Steineck.

– Vi vet redan att män riskerar att få sin tarm-, urin- och sexuella hälsa förstörd av bendlingen för prostatacancer. Nu vet vi också att den psykiska hälsan är i fara efter diagnos.

Referens:
Fang et. al. "Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis", Fang, Katja Fall, Murray Mittleman, Pär Sparén, Weimin Ye, Hans-Olov Adami, Unnur Valdimarsdottir. New Engl J Med 366;14 April 5, 2012. DOI: 2012;366:1310-8.