Ett jämlikare samhälle räddar liv

25 min

Varför löper en vaktmästare större risk att dö än en chef i samma jobbkorridor? Och varför kommer den ekonomiska krisen i Europa att göra många människor sjuka? 

Vetenskapsradion Forum Special  handlar idag om hur sociala faktorer påverkar vår hälsa - och att var vi bor, hur mycket vi studerat och vad vi arbetar med faktiskt kan förlänga eller förkorta livet. 

Sir Michael Marmot, världsledande expert på folkhälsa, menar att politikerna bör ta sitt ansvar och  minska klyftorna i samhället- eftersom detta bevisligen räddar liv. 

I Sverige finns också stora skillnader i hälsa mellan olika grupper - i Malmö skiljer det sju år i medellivsslängd mellan vissa stadsdelar. Där ser man nu över vad som kan göras för att förbättra situationen - men ännu har ingen utredning på nationell nivå gjorts, vilket Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi, är mycket kritisk till.