Därför blir stressade lättare förkylda

2:00 min

Vi blir lättare förkylda om vi utsätts för stress under lång tid. Det är ett samband som forskare känt till men inte kunnat förklara förrän nu, och det verkar röra sig om att stressen minskar känsligheten för stresshormon, och det stör i sin tur immunförsvarets virusbekämpning. Det visar en ny amerikansk studie.

– Det här är en riktigt bra och spännande studie, som gör att vi kan förstå mekanismerna bättre mellan stress och risken att bli sjuk. Och det som är styrkan här är att man faktiskt gör en koppling till en sjukdom, där man faktiskt utsätter folk för smitta och titta på hur många som blir sjuka och hur sjuka de blir, säger Mats Lekander, professor i hälsopsykologi vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Forskarna utsatte 276 friska personer för förkylningsvirus och höll dem sedan i karantän. Och de försökspersoner som upplevt långvarig stress före experimentet blev mer förkylda än de andra.

För att förstå varför tog forskarna vita blodkroppar från försökspersonerna. Och när de i provrör tillsatte stresshormonet kortisol så såg de att cellerna från de stressade personerna var mindre känsliga för stresshormon. Stressen verkade alltså ha trubbat av förmågan att känna av hormonet.

Men om man blir sjuk så behöver man ha känslighet för stresshormon därför att det är de ämnena som kroppen även använder för att reglera inflammationen, som är kroppens svar på inkräktande virus. Och inflammationsreaktionen behöver dämpas, för om den är för stark så bidrar det snarare till mer sjukdom. Stress verkar alltså få immunförsvaret att bli mindre effektivt.

Ett skäl att tolka resultaten försiktigt är att de bygger på försökspersonernas egen rapportering om att dom känt sig stressade. De har inte stressats i experimentet, så det skulle alltså kunna finnas någon ytterligare faktor som förklarar att personerna blivit mindre känsliga för stresshormon.

Men stressforskare Mats Lekander bedömer ändå att man verkar ha hittat en viktig länk mellan stress till sjukdom, som kan vara intressant även när det gäller andra stressrelaterade sjukdomar och hur vi mår i allmänhet.

– Därför att den här delen av immunsystemets aktivitet är ganska lik för olika typer av händelser, och den har också en stark påverkan på hjärnan, så det här är ett väldigt intressant system, säger han.

Referens: Sheldon Cohen et al. "Chronic stress, glucocorticoid receptor resistance, inflammation, and disease risk" PNAS 2012. DOI:10.1073/pnas.1118355109