Svårt locka europeer med förnybar energi

EU kommer inte att nå sina mål om att fördubbla användningen av förnybar energi. Det var en av slutsatserna när energiforskare och EU-representanter träffades i Uppsala på tisdagen.

Wiktor Raldow, chef på EU-kommisionens enhet för forskning kring förnybar energi, var en av flera representanter från EU och forskarvärlden som igår var på tillfälligt besök vid Uppsala universitet för att ge exempel på vad som hänt med de 50 miljoner euro som EU de senaste åren årligen satsat på forskning kring förnybar energi.

Enligt EU:s egna beräkningar är idag ungefär 6 procent av all energi som används inom EU-länderna förnybar. Sett över hela Europa kommer fortfarande merparten av energin i våra väggurtag och inom vår industri från fosslia bränslen som kol, olja och naturgas. Energikällor som ganska snart riskerar att ta slut och som dessutom har en stor inverkan på miljön och klimatet.

För att tackla den situationen bestämde EU för några år sen att användningen av förnybar energi skulle fördubblas till 12 procent av den totala energianvändningen till år 2010. En målsättning som nu ser ut att bli försenad med minst ett par år.

För trots att en del av tekniken finns så verkar det inte vara lätt att få Europa att vänja sig vid solpaneler på taket, vindkraftverk i naturen och biobränslen i biltanken. Och visst, säger Wiktor Radlow, en övergång till förnybar energi kommer nog att ge tillfälligt högre elpriser för konusmenten, med det är en verklighet, menar han, som kommer att bli ännu värre om vi fortfarande förlitar oss på de fossila bränslena när de börjar ta slut.