Mattesatsning ska hålla kvar akademiker i Afrika

1:18 min

I Afrika råder det brist på högutbildade akademiker med matematikkunskaper och ett problem är att högutbildade personer blir rekryterade till Europa eller Nordamerika. För att råda bot på detta har speciella center för matematikvetenskap dragit igång i flera länder och det finns tecken på att trenden har vänt.

I Ghana ska ett nytt institut för matematikvetenskap öppna sina portar i augusti i år, det tredje efter Senegal och Sydafrika.

– Syftet på lång sikt är att förbättra utvecklingspotentialen i Afrika genom att man efter ett tag får en kritisk massa med väl utbildade personer som är bra på att lösa problem och som är indivuduellt kreativa, säger den svenska professorn Magdalena Eriksson, som har anställts som direktör för centret.

När eleverna är färdiga med sin utbildning hoppas man att de ska kunna jobba med forskning och utveckling inom alla möjliga områden där avancerade matematikkunskaper kan komma till användning, det kan vara medicin, teknik och ekonomi.

Studenterna rekryteras från hela Afrika och i Ghana kommer femtio elever per år att erbjudas plats, minst en tredjedel av dem skall vara kvinnor. Men ett genomgående problem är att högutbildade personer i Afrika inte sällan blir rekryterade till länder i Europa eller Nordamerika och på senare tid även till Kina, kontinenten tappar då kompetens vilket hindrar utvecklingen. Institutets ambition är därför att försöka få så många som möjligt av de färdigutbildade att stanna kvar i Afrika.

Hur det kommer bli med den saken i Ghana är förstås för tidigt att svara på, men för studenter som genomgått utbildningen vid de existerande instituten i Sydafrika och Senegal finns det tecken som tyder på att trenden har vänt.

– Som det är nu ser det ut som uppåt åttio procent av dem som är utbildade här faktiskt fortsätter i Afrika, säger Magdalena Eriksson.