EKG kan förutspå hjärtattack

En studie gjord vid University of California visar att EKG-test på en frisk person kan ge en indikation på om man löper större risk för hjärtattack.

Man gjorde EKG-tester på över två tusen äldre personer i Kalifornen som inte hade några hjärtproblem sedan tidigare och följde sedan upp dem under åtta års tid.

Det visade sig att de personer vars EKG avvek från det normala vid första kontrollen löpte större risk att sedan få hjärtattack. Sambandet mellan dessa avvikelser och hjärtattack visade sig vara större än andra kända riskfaktorer så som till exempel högt blodtryck, rökning och diabetes.

Referens:

Reto Auer, MD et al. Association of Major and Minor ECG Abnormalities With Coronary Heart Disease Events, UCSF, Californa, USA. JAMA, April 11, 2012—Vol 307, No. 14:1530-1531

Ellen Wennerström

ellen.wennerström@sr.se