Giftig sanering efter höstens oljeutsläpp

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att Tjörns kommun använt sig av giftiga kemikalier för att sanera efter det stora oljeuttsläppet i september förra året. De har använt ett sk kallavfettningsmedel som bl a innehåller lacknafta och som är förbjudet för utomhusbruk. Medlet är skadligt för vattenlevande organismer och det kan röra sig om ett miljöbrott.