LHC återupptar verksamhet, med högre energier

Vid partikelaccelleratorn LHC har fysiker nu återupptagit verksamheten, efter att den legat nere under vintern. Och man har redan slagit rekord när det gäller partikelkolissioner: protoner har nu slagits samman med en total energi på 8 teraelektronvolt.

Det senaste året har kollissionerna skett vid sju teraelektronvolt, och data från de experimenten har givit antydningar om att man snart skulle kunna hitta den så kallade higgspartikeln. Genom att öka energin hoppas man nu kunna samla in mer data och kanske till slut hitta bevis för higgspartikeln.