Expertgrupp: mer forskning om snus behövs

Trots att svenskar snusar mest i världen så saknas det fortfarande mycket forskning om snusets långsiktiga hälsoeffekter. Det menar en internationell expertgrupp som utvärderat svensk beroendeforskning på uppdrag av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS.

Enligt studien, som presenteras idag, så håller den svenska forskningen om alkohol, narkotika, spel å tobak generellt sett hög klass, men det behövs mer långsiktiga ekonomiska satsningar på forskningen från politiskt håll.