Självlysande bakterie underlättar minröjning

Svenska forskare har tagit fram en bakterie som blir självlysande när den kommer i närheten av nedgrävda minor. Förhoppningen är att metoden ska göra arbetet med att röja minor både effektivare och billigare.

I krigsdrabbade länder som Angola och Afghanistan ligger hundratusentals minor kvar i marken. Minor som skulle kunna skada människor i decennier framöver - om de inte rensas bort. Idag är det här ett både tidsödande och oerhört kostsamt arbete. Men forskare vid Stockholms universitet och Försvarets forskningsanstalt i Umeå har nu tagit hjälp av en sorts bakterie som man hoppas skulle kunna göra minröjningsarbetet betydligt effektivare.

– Vi tänker oss att man ska sprida ut de här bakterierna på ett misstänkt minfält, säger Peter Brzezinski på Stockholms universitet. Sedan belyser man det här minfältet på natten, fortsätter han, och tanken är då att just de fläckar där det finns minor, eller något ämne som läckt ut från en mina, där ska de här bakterierna börja lysa.

Bygger på ”genfint”
I en ultraviolett lampas - för oss osynliga - sken börjar bakterierna lysa gröna om det är så att de har fått kontakt med till exempel trotyl. Och att de så snällt gör det, det beror på att de är grundlurade.

– Bakterierna tror att de sparkar igång tillverkningen av ett enzym, förklarar Peter Brzezinski. Ett enzym som ska bryta ner sprängämnet så att bakterien helt enkelt kan äta upp det - dra nytta av det.

Men, i själva verket har forskare vid Försvarets forskningsanstalt varit framme och bytt ut en gen i bakterien - så att den istället för det enzymet tillverkar det ämne som får bakterierna att lysa i grönt.

Hoppingivande, trots frågetecken
I labbmiljö fungerar det här redan ganska bra, men ännu finns en del problem kvar att lösa. Vilka ämnen vill man till exempel få bakterierna att reagera på? Och hur ska man skräddarsy receptormolekylen i bakterien för att just de ämnena säkert ska fastna där och få bakterien att börja lysa?

– Det är sådana frågor som vi jobbar med nu, berättar Peter Brzezinski, som understryker att det också gäller att visa att bakterien även fungerar, som han säger, därute i den krångliga verkligheten.

För där skulle den vara mer än välkommen, tror Magnus Sedig, minröjare på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum Swedec, som själv har jobbat med minröjning - senast på Sri Lanka.

– Om det här fungerar i praktiken så skulle det göra minröjningsarbetet betydligt mer kostnadseffektivt, menar han. Eftersom det här skulle innebära att vi får ett verktyg för att mycket snabbare än idag kunna bedöma var det är värt att börja gräva efter minorna.