Viktigt delsvar på ekgåta

En sorts algsvampar det kan var en av orsakerna till att en stor del av de svenska ekar mår dåligt. Den slutsatsen dras i en ny avhandling i ekologi från Lunds universitet, där man undersökt skogsekar på 32 platser i landet och kommit fram till att många av de är angripna av en algsvamp av släktet Phytophtora. – en släkting till den art som slog ut potatisen på Irland i mitten av 1800-talet.

Det handlar om en mikroskopisk organism som man sen tidigare vet kan angripa rotsystem hos träd och hämma deras vatten och näringsupptag, men som man tidigare inte visste kunde klara det svenska klimatet. Det här är den första tydliga ledtråden till varför de svenska skogsekarnas kronor är så utglesade. Torka, kyla och insektsangrepp är andra orsaker som diskuterats, och som man fortfarande tror kan bidra till skogsekarnas dåliga kondition.