Fuskanklagad professor kan utredas igen

Den kontroversiella och mycket omfattande utredningen om forskningsfusk som rör en professor vid Göteborgs Universitet, som Vetenskapsradion tidigare rapporterat om, kan komma att tas upp igen.

Vetenskapsrådet konstaterade i en utredning 2010 att professorn var skyldig till flera fall av forskningsfusk och professorns forskningsanslag drogs in. Men efter att Vetenskapsrådets egen diarieföringen av viktiga dokument ifrågasatts - drogs hela utredningen tillbaka i höstas och professorn fick tillbaka sina anslag.

Det är Karolinska Institutet, där den fuskanklagade professorn tidigare var anställd, som nu bett Centrala Etikprövningsnämnden att pröva fallet igen.