Forskningsproppen försenad igen

Forskningspropositionen, som är regeringens förslag på hur 2,3 miljarder kronor ska fördelas till forskning och vetenskap de närmaste fem åren, kommer inte i december som planerat.

Nytillträdde utbildningsministern Leif Pagrotsky tror att regeringens forskningsproposition, som redan försenats i flera omgångar, kommer först i början av nästa år.

Hälften av det första årets satsning är dessutom redan intecknad för att kompensera regioner som förlorat regementen och för att kompensera utvecklingen på Saab, berättar Leif Pagrotsky för Vetenskapsradion.

Leif Pagrotsky säger sig, tillsammans med förre utbildningsministern Thomas Östros, vilja förstärka kontakterna mellan forskning och näringsliv, men han tycker inte att grundforskningen ska känna sig hotad.

Han ser heller ingen motsättning mellan satsningen på regionala högskolor och spetsforskning.