EU kräver läkemedelstester på barn

EU-kommissionen förbereder ett lagförslag som ska göra det vanligare att läkemedel testas även på barn. I dag sker det bara i liten utsträckning och barnläkare har länge efterlyst en förändring.

Att läkemedlen inte testas på barn i samma utsträckning som på vuxna beror dels på att ansetts oetiskt dels på att läkemedel för barn bara utgör en liten andel av läkemedelsbranschen. Det skriver Svenska Dagbladet.

Men nu ska alltså EU-kommissionen få läkemedelsbolagen att i större utsträckning genomföra läkemedelstester på läkemedel för barn.

Som morot för branschen så ska läkemedelsbolagen få förlängda patenttider med fem månader om de inför kliniska tester för läkemedel på barn.

Redan nästa år kan EU-parlamentet komma att ta ställning till förslaget.