Ny metod ska ge gyllene tider för guldvaskare

Forskare vid Uppsala universitet har uppfunnit en sorts magnetisk plastränna som de hoppas ska kunna revolutionera livet för världens guldvaskare. Förhoppningen är att den nya rännan ska bidra till att få bort dagens miljöfarliga guldvaskning som sker med hjälp av hälsovådligt kvicksilver.

Att vaska guld med hjälp av kvicksilver är de riktigt fattigas desperata hopp om pengar och lycka. De finns i sydamerika, i Afrika, eller kanske på Filippinerna. Det är på Filippinerna som Sophie Lücke och Jenny Öhlander gjort sitt examensarbete.

Dålig utdelning med dagens metod

På Filippinerna vaskar man kvicksilver tillsammans med sand, och finns det guld så förenar det sig med kvicksilvret. Det amalgamerar och på så sätt skiljs metall från slagg. Ungefär 40 % av guldinnehållet i mineralsanden får man ut på det sättet. Och upp till 90 % hoppas Sofie Lücke och Jenny Öhlander att den nya vaskrännan ska erbjuda.

Det är en kantigt bockad aluminiumplåt med platt botten på vilken det sitter en matta av magnetisk plast, med magneterna i ränder. På den strör man ut sand som innehåller magnetiskt järn. Järnet fastnar och man får en botten som ser ut ungefär som manchestertyg.

Sparar pengar

När man nu vaskar guldsanden över ränderna, så kommer det tunga guldet att lägga sig nere mellan magnetränderna, och den lättare sanden sköljas bort, enligt forskarna.

Rännan kostar några hundra kronor, men det är en engångskostnad jämfört med vad guldvaskarna betalar för kvicksilver varje månad.