Inget FN-förbud mot kloning

Det blir ingen FN-konvention som förbjuder mänsklig kloning. Efter tre års diskussioner ger man nu upp försöken att få medlemsländerna att enas om ett förbud mot att kopiera fram mänskliga individer, så kallad reproduktiv kloning.

Oenigheten har framför allt gällt om förbudet också ska gälla terapeutisk kloning, som innebär kopiering av enstaka celler för medcinskt bruk. Det senaste förslaget är istället en icke bindande deklaration som uppmanar FN:s medlemsländer att stifta egna lagar som reglerar mänsklig kloning.

- Jag tycker FN borde satt ner foten och förbjudit reproduktiv kloning, säger Jan Wahlström, professor i klinisk genetik vid Salhlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Däremot är jag glad att man inte förbjöd den terapeutiska kloningen, för där tror jag det finns medicinska vinster att göra.

Konsekvensen av det uteblivna förbudet kan bli att mindre nogräknade länder tillåter reproduktiv kloning för att skaffa sig renommé eller tjäna pengar, tror Jan Wahlström.