Träd berättar om hög solaktivitet

Solens magnetfält har varit ovanligt aktivt de senaste åren, med ovanligt många solfläckar som följd. Faktiskt har det under de senaste 70 åren varit mer aktivt än på 8000 år tidigare, det har tyska forskare nyligen kommit fram till med hjälp av urgamla träd.

Om vi fäller ett träd idag och analyserar själva träet så finner vi att luften satt sin signatur där. I kolatomerna. Fördelningen mellan kolatomer av olika sorter, olika isotoper, motsvarar den som finns i luften. Inte så konstigt eftersom trädet medan det vuxit införlivat just luftens kol i sitt trä.

Tittar vi istället närmare på trä från ett träd som växte på 1600-talet ser kolsignaturen helt annorlunda ut. Den vittnar om en atmosfär med en annan kolsammansättning. Skillnaden beror på solaktiviteten. Den är inte bara nåt som händer långt borta. Hela jorden är innesluten i solens magnetfält och när solen är extra aktiv och magnetfältet särskilt starkt, som till empel just nu. Då är vi bättre skyddade än annars från den kosmiska strålning som ständigt genomkorsar världsrymden och som förändrar kolatomer i jordens atmosfär.

Vilket skydd mot denna kosmiska strålning som solens magnetfält ger jorden kan alltså avläsas i luften och därmed i träden. Det här har forskarna vid ett av Tysklands Max-Planck institut använt sig av för att skriva solaktivitetens historia. De har undersökt träd som är upp till 11 000 år gamla. Såna finns bevarade till exempel i gamla sjöbottnar. Forskarna kom fram till att solen de senaste 70 åren varit mer aktiv än på 8000 år tidigare.

Men man kan inte förklara de senaste decenniernas allt varmare klimat med hög solaktivitet, det skriver både artikelförfattarna själva, samt en engelsk forskare i en kommenterar i samma nummer av tidskriften Nature. Våra utsläpp påverkar med all sannolikhet klimatet mycket mer än variationerna i solaktivitet. Att vi lever i en tid med en särskilt aktiv sol, det har klimatforskarna redan räknat med.