Träffsäker metod minskar onödiga fostervattenprov

Ett tidigt ultraljud, med så kallad nackuppklarning, för gravida kvinnor kan mer precist än tidigare förutsäga om det väntade barnet har kromosomförändringar. Hittills har det varit åldern som fått avgöra riskbedömningen - alla kvinnor över 35 har rekommenderats att göra ett fostervattenprov, men det har lett till många onödiga provtagningar.

För kvinnor som blir gravida när de är 35 år eller äldre ökar sannolikheten för att föda ett barn med kromosomförändringar jämfört med yngre kvinnor. Det här har varit känt länge och den som är vill ha svar kan göra ett fostervattenprov för att få besked om hon kommer att föda ett barn med kromosomförändringar som till exempel Downs Syndrom.

Onödiga fostervattenprover
Hittills har det varit åldern som fått avgöra riskbedömningen, men det är en trubbig metod som leder till att det utförs nästan 90 onödiga fostervattenprover för att hitta ett barn med Downs syndrom. Till saken hör att fostervattenprover är förenade med en risk för missfall - även om barnet skulle vara helt friskt.

Den nya metoden, som två forskare på Södersjukhuset i Stockholm presenterar på läkarstämman i Göteborg i dag, är mer träffsäker i att förutsäga sannolikheten för kromosomförändringar hos ett foster. I och med det behöver inte lika många gå vidare med att ta ett fostervattenprov för att få besked om fostret har kromosomförändringar eller inte.

– Det är en ultraljudsundersökning man gör mellan den 12:e och 14:e graviditetsveckan. Man mäter en spalt med vätska i fostrets nacke, och om den spalten är större än normast ökar också risken för att fostret ska ha kromosomförändringar, säger en av forskarna bakom studien, Sissel Saltvedt.

Införs i Stockholm i vinter
Redan i vinter inför Stockholms Läns Landsting den nya metoden med nackuppklarning för de kvinnor som är över 35 år. Men än så länge i liten skala, enligt Sissel Saltvedt. Fosterdiagnostik är förknippat med starka känslor och kritiker anser att det finns risk för slentrianaborter om det blir för lätt att ta reda på om ett foster har kromosomförändringar.

– Om de här nya metoderna ska bli ett allmänt erbjudande krävs en stor utbildningsinsats. Än så länge är det bara de Mödravårdscentraler som har ingått i vår studie som har skaffat sig kompetens att ge information om nackuppklarning. Men om det här ska spridas mer allmänt i Sverige krävs en stor utbildningsinsats, ingen tvekan om det, säger Sissel Saltvedt.

FAKTA:

Studien om nackuppklarning har pågått 1999 - 2003

40 000 kvinnor i 16-47 års ålder har deltagit