Kvinnor har oftare psykiska problem efter intensivvård

1:42 min

Kvinnor som har vårdats på intensivvårdskliniker löper större risk än män att efteråt drabbas av psykiska problem som depression, ångest och posttraumatiskt stress-syndrom, enligt en ny studie från Karolinska institutet i Solna.

– Vi pekar på att man kanske behöver göra en könsuppdelad analys när man tittar på den här patientpopulationen, säger Peter Sackey, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien.

I samband med återbesök för att följa upp intensivvårdsvistelsen fick patienterna fylla i enkäter för att skatta sin mentala hälsa. Det visade sig att kvinnor hade fler och allvarligare psykiska problem efter intensivvården än män.

Det här är visserligen en liten studie som behöver följas upp av fler, men resultaten ligger i linje med tidigare forskning som visar att kvinnor löper ungefär dubbelt så stor risk att drabbas av posttraumatiska stressyndrom som män. Just för intensivvård finns inga såna studier gjorda före den här på Karolinska.

För att få bukt med de psykiska problemen som kan följa på en intensivvårdsbehandling så erbjöds patienterna att återvända till sjukhuset, där dom bland annat fick samtalshjälp för att behandla traumatiska minnen och träffa psykiatriker när det fanns behov för det. Den här efterbehandlingen har sedan den infördes 2007 visat sig ha positiv effekt på den psykiska hälsan - men bara för kvinnor.

Så betyder det att vi ska sluta ge män samtalsbehandling? Det tycker inte Peter Sackey som gjort studien:

– Om man skulle tolka den här studien grovt skulle man just göra det, men det finns män som har problem och dom behöver också hjälp, däremot tror jag mer på att hitta individuella riskfaktorer där kön kan vara en riskfaktor, men andra riskfaktorer finns också, säger Peter Sackey.