Pappersarbete och administration skapar stress

2:22 min

Allt fler yrkesgrupper i Sverige får allt fler administrativa sysslor som de ska utföra vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Även om tanken är att effektivisera och spara pengar blir resultatet ofta stress och en försämrad produktivitet. Det visar en pågående forskningsstudie vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola.

– Folk hinner inte med det de ska göra, för det är ju inte så att man tar på motsvarande arbetsuppgifter när man lägger på administration, utan man förväntas klara av allting på samma arbetstid, Anders Ivarsson Westerberg, en av forskarna bakom studien.

Planering, utvärdering, möten, miljöarbete, mångfaldsplaner, informationspolicys - och så lite datorstrul på det… Ja, den administrativa bördan ökar i svenskt arbetsliv. Sjuksköterskor, lärare och poliser är exempel på yrkesgrupper som ska göra allt mer administrativt arbete, men syftet - att spara pengar och att effektivisera - tycks inte uppnås. Istället ökar alltså stressen samtidigt som antalet vårdtimmar blir färre, antalet uppklarade brott minskar och lärotimmarna går ned.

Det här är den första sammanhängande studien över det fenomen som forskarna kallar för administrationssamhället. Till saken hör att ingen egentligen vet vad administration är - det finns helt enkelt ingen allmängiltig definition. Det gör att forskarna inte kan säga exakt hur mycket den administrativa bördan har ökat. Men, säger Anders Ivarsson Westerberg, alla studier som de gått igenom visar att den har ökat.

För att få en fingervisning kan man studera antalet sekreterare i Sverige. Enligt SCB:s yrkesstatistik fanns det 1990 256 000 sekreterare, 2007 hade de minskat till 31 000. Och de administrativa specialisterna, sekreterarna och kontorspersonalen, har alltså ersatts av amatörer - nämligen alla oss andra… Studier som utförts på bland annat skolan och sjukvården visar att man där lägger lika mycket tid på administration som på kärnuppgifterna.

Och kanske ligger det ett grundläggande tankefel bakom framväxten av administrationssamhället, vi kanske inte ska styra mer om vi tror att något inte fungerar bra, utan tvärtom mindre, att helt enkelt minska administrationen och låta människor koncentrera sig på sina ordinarie arbetsuppgifter:

– Och särskilt gäller ju det när vi har med professionella yrkesgrupper att göra, de vet ju bäst egentligen hur de ska utföra sitt arbete, och administrationen ska ju vara som ett stöd för de här yrkesgrupperna att utföra sitt jobb, säger Anders Ivarsson Westerberg vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola.

Urban Björstadius
Vetenskapsradion Forum