Världens största djuphavsinventering går framåt

I tre år har marinbiologer från 50 länder, inom ramen för ”International Census of Marine Life” - världens största inventering av livet i våra djuphav - systematiskt dammsugit utvalda havsmiljöer världen över. Enligt tidskriften New Scientist närmar man sig nu 250 000 kartlagda livsformer i den databas där alla fynden lagras. Hittills har man i genomsnitt stött på tre helt nya arter om dan. Men trots att man fram till 2010 när projektet ska vara avslutat siktar på att ha hittat uppåt 2 miljoner arter, så tror man ändå att det bara kommer att vara en liten del av alla livsformer som kan finnas i världshaven.