Stort mörkertal för ovanlig form av barnmisshandel.

Föräldrar som förfalskar eller provocerar fram sjukdomssymtom hos sina barn är en typ av barnmisshandel som är ovanlig idag, men mörkertalet kan vara stort menar psykiatriexperter vid Lunds universitet.

Att utsätta sitt barn för ständiga och onödiga läkaringrepp är en svårupptäckt form av barnmisshandel. Föräldrarna, som själva lider av psykisk störning och som söker uppmärksamhet och bekräftelse via vården, är skickliga på att manipulera läkarna.

Symptom kan hittas på. Till exempel epilepsianfall, som ”gått över” när man kommer till läkare.  Föräldrarna kan också manipulera bevis - som urinprov - eller till och med själva framkalla symptom. Till exempel förgifta barnet.
Mer resurser krävs
– Det här är något som sjukvården blivit allt mer medveten om de senaste åren, säger Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri i Lund. Men samtiidgt är det eytt områden som det måste satsas betydligt mer resurser på, menar han.

Föräldrar med de här problemen kan byta läkare flera gånger tills de hittar någon som tror dem. Det finns också exempel där man fått sitt barn behandlat för flera olika påhittade krämpor samtidigt - hos olika läkare. Det finns också fall där barnen avlidit som en följd av behandlingarna.

Många fall upptäcks troligen aldrig
De senaste åren har ungefär 5 fall om året upptäckts i Sverige, men mörkertalet kan vara mycket stort, tror Carl-Göran Svedin. Det tror också Julie Gregory från Ohio, som har skrivit en bok om sin uppväxt - full av plågsamma läkarbehandlingar.

Hennes mamma visste precis hur hon skulle manipulera läkarna och lyckades till och med genomdriva en hjärtoperation – trots att det inte var det minsta fel på Julies hjärta.

Hög arbestbelastning möjlig förklaring
En viktig anledning till att läkarna låter sig luras är det höga tempot inom vården, tror Julie Gregory.
– Hur lång tid brukar man få på sig när man träffar en läkare, frågar hon sig. En kvart? Tio minuter? Jag menar, det är ju lite mycket begärt att de ska avslöja en psykopat på så kort tid, säger Julie Gregory som idag själv arbetar för att hjälpa barn som utsätts för den här svårupptäckta formen av barnmisshandel.