Veckomagasin 2004-11-26

Läkarstämman handlar mycket om barn i år.  Vad är en UAV, och varför ska den flyga omkring utan mänsklig hjälp?

Årets Läkarstämma i Göteborg

Läkarstämman handlar om barn i år, ur en mängd synvinklar. Barn på resa, t ex, vi tar med dem till konstiga ställen och glömmer att de måste vaccineras.  Och är stamceller verkligen stamceller? det verkar som om vissa vävnadsceller kan bli både hud och brosk och ben. Och så beskivs den egendomliga psykiska störning som driver fram en vilja att plåga sina barn för att de ska få läkarvård - Münchausen by proxi, MBP.

Om ni hör nåt i luften som surrar.....

så kan det vara en uav, en obemannad flygande farkost med mycket bestämda arbetsuppgifter - övervakning, eller mätning. I framtiden kan man nog tänka sig fraktflyg utan piloter, med välpackade plan, som använder samma luftrum som de bemannade planen.Rent tekniskt är det inte så svårt att få flygplanen att klara sig själva. Den svåraste nöten att knäcka är hur regelverket ska se ut när UAV:erna ska umgås med annan trafik i luften. En annan utmaning är att få oss människor att acceptera förarlösa flygplan. Vi pratar med Hans Berglund och Björn Kullberg som jobbar med UAV:er på SAAB.

Nyheter i veckan

Vi har rapporterat om att det inte tycks bli nåt internationellt förbud mot mänsklig kloning.

Efter tre års diskuterande har FN-länderna gett upp försöken att komma överens om ett sånt.

Det föll på att man inte kunde enas om ifall terapeutisk kloning, alltså kloning av enskilda celler för medicinskt bruk skulle förbjudas eller bara sån kloning som syftar till att få fram klonade bebisar.

Nu får alltså varje land självt stifta sina lagar om mänsklig kloning av båda sorterna.

--------------------

Så har det handlat om att även Östersjöns skeppsvrak kan komma att ätas upp av skeppsmask framöver.

I Östersjön har vraken hittills klarat sig eftersom vattnet har varit för sött för skeppsmasken, som ute i världshaven kan äta i sig ett helt vrak på bara några decennier.

Östersjön blir allt saltare och nu har skeppsmasken kommit in också här.

Den verkar trivas i alla fall nere vid den tyska kusten - där är den i full färd med att äta upp en kogg från 1200-talet som alltså har klarat sig fram till nu. Snart är det vraket helt borta.

-----

Så har vi berättat om en ny metod att ta reda på ifall ett foster bär på den kromosomförändring som leder till Downs syndrom - en metod som inte innebär nån provtagning utan bara ultraljudsundersökning - man tittar på en vätskespalt i fostrets nacke, nackuppklarning kallas det.

Det här har testats på 40 000 svenska kvinnor de senaste åren och på Läkarstämman nu i veckan presenterades resultaten som visar att metoden fungerar väl.

Använder man den för att pejla in de verkliga riskfallen så behöver man inte alls göra lika många fostervattensprov som idag - fostervattensprov är det riktigt säkra sättet att hitta Downs syndrom hos foster, men det medför viss risk för missfall.

Så med nackuppklarning som rutin åtminstone på äldre mammor skulle man undvika en del onödiga fostervattenprov och i och med det också en del onödiga missfall.

Men det här väcker förstås också etiska frågor - vad vill vi veta om barn vi väntar och är det rätt att göra abort på grund av Downs syndrom - frågor där olika människor har olika svar förstås.

-----------------------------------------

Så har det handlat om att solaktiviteten de senaste 70 åren varit högre än på 8000 år tidigare - nåt som man har kunnat utläsa ur gamla träd som bevarats till exempel på sjöbottnar.

Hur i all sin dar kan man läsa ut nåt om solaktivitetens historia ur gammalt trä? frågar man sig kanske - det handlar om ett resonemang i flera steg från att stark solmagnetism ger jorden ett bra skydd mot kosmisk strålning - och till hur det påverkar kolatomerna i träet.

Den som vill ta del av hela det resonemanget kan gärna kolla det på vår hemsida på sr.se, där kan man både läsa och höra hela veckans nyheter.

Lyssnarfrågan - om totaltestet av totalorganismen

Om nu alla organismer är så lika ända in i generna, skulle man då inte kunna testa alla tänkbara kombinationer av gifter och strålning i en cellsoppa som utgjorde en totalblandning av alla olika levande varelser, så kunde man få svar snabbare och utan att använda försöksdjur art för art. Det är inte en alldeles lyckad modell för giftstudier, visar det sig, vi är lika men ändå tillräckligt olika för att det inte skulle bli något svar alls.