Den nyupptäckta partikeln är bara början

1:23 min

Igår jublade fysikerna. Många års arbete för att bygga den stora acceleratorn LHC vid Cern och de två stora experimenten CMS och ATLAS har gett resultat, en ny partikel har hittats som av allt att döma är den eftersökta higgspartikeln. Men detta är bara början.

– Det mest intressanta är ju det som kommer nu, inte själva upptäckten utan mätningarna av själva egenskaperna hos den här partikeln, säger fysikern Ulf Danielsson.

De här egenskaperna kan nämligen vara nyckeln till ny fysik. Higgspartikeln är den sista pusselbiten i det som kallas standardmodellen. Standardmodellen är beskrivningen av de partiklar och krafter som partikelfysiken hittills känner till.

Men det finns saker som standardmodellen inte kan förklara, till exempel den så kallade mörka materian i universum. Så standardmodellen är troligen bara en del av en större och mer fullständig teori som återstår att upptäcka, och det är den här större teorin man hoppas få en glimt av.

Forskarna ska nu samla mer data och göra noggrannare analyser av hur nära den nyupptäckta partikelns egenskaper stämmer överens med vad standardmodellen förutsäger.

– Om vi då kunde hitta ett första resultat som inte stämmer med standardmodellen så får vi en liten ledtråd till hur vi ska gå vidare i jakten på den fullständiga teorin, säger Sten Hellman, som hoppas på det oväntade.