Fiskare hjälper forskare

0:51 min

Hur får man som forskare bäst kunskap om hur en sjös vattenströmmar förändras över tid? Kanske genom att helt enkelt gå ner till hamnen och fråga fiskare. Forskare från Cambridgeuniversitetet intervjuade fiskare som jobbade på Comosjön i Italien och fick uppgifter som de sedan kunde bekräfta i egna mätningar.

Det är ett trettiotal yrkesfiskare som idag fiskar med drivgarn i Comosjön. De använder olika nät på olika djup för olika fiskar, och de varierar också sina metoder efter säsong för att anpassa fisket till strömmar, vattenskikt och temperaturer. Det här berättade de om i intervjuer med forskare.

Forskarna kunde konstatera att fiskarnars kunskaper överlag stämde väl överens med de forskningsdata som redan fanns för sjön. Men dessutom var det vissa uppgifter, till exempel om vattenströmmar, som inte kunde bekräftas av temperaturdata som fanns. När forskarna själva tog nya mätdata kunde de konstatera att fiskarnas uppgifter stämde.

Och det här visar enligt forskarna att kvalitativa vittnesmål från lokala källor kan vara en bra utgångspunkt för vidare forskning. Observationer under en lång tid är svårt att dokumentera som forskare och rapporten pekar på fördelen att kombinera olika typer av metoder i forskningen.

Referens: Sarah Laborde, Jorg Imberger, Sandy Toussaint. Fishing nets and data loggers: contributions of local knowledge to the physical limnology of Lake Como, Italy. PNAS DOI: 10.1073/pnas.1113740109