Biologisk mångfald förlorad i regnskogar trots reservat

Naturreservat räcker inte för att skydda hotade arter i tropiska regnskogar. Enligt en ny genomgång av sextio reservat runt hela jorden har hälften förlorat biologisk mångfald på ett alarmerande vis.

Reservat ses ju som fredade områden för hotade arter och ekosystem, men nu visar en ny internationell genomgång av sextio tropiska naturreservat runtomkring hela jorden, att hälften av dom ändå har förlorat biologisk mångfald på vad forskarna kallar ett alarmerande sätt, under de senaste tjugo till trettio åren.

Det beror bland annat på jakt, skogsavverkning och annat som händer utanför reservaten. Därför behövs nån form av buffertzoner omkring reservaten, föreslår forskarna.

Referens:

William F. Laurance et al: "Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas". Nature 2012. DOI: 10.1038/nature11318