Fler fiskar i Europeiska vatten

Flera fiskarter ökar i Europeiska vatten. På vissa ställen är bestånden uppe i nivåer som kan anses biologiskt hållbara.

Fiskebeståndet ökar på flera håll i Europa enligt Internationella havsforskningsrådet, ICES. Ökningen har att göra med att fiskeridödligheten minskar, det vill säga den fisk som dör på grund av fiske.

Detta kan ha flera förklaringar, bland annat att fiske tillåts färre dagar under året och att nya redskap används som inte håvar in mindre fiskar och oönskad bifångst.

Bengt Kåmark, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, ser utvecklingen som positiv framförallt för torsken i Östersjön som tidigare konstant har minskat. Till och med i Kattegatt, där den har varit nere på rekordlåga nivåer, visar nu på en svagt uppåtgående trend.

Det finns nu förhoppningar om att kvoterna för vad som är tillåtet att fiska ska öka, men rekommendationerna baseras på forskning och då är det viktigt att tänka långsiktigt, menar Bengt Kåmark.