Klimatskeptiker ändrar åsikt efter egen studie

1:32 min

En ny omfattande studie om människors klimatpåverkan har nu publicerats, som till stora delar finansierats och genomförts av så kallade klimatskeptiker, som tvivlat på människans klimatpåverkan. Trots det bekräftar studien vad klimatforskare världen över redan är överens om, att temperaturer på jorden ökar på grund av koldioxidutsläpp.

Colin Jones, chef för SMHIs klimatforskningsavdelning Rossby center, säger att det är en välgjord studie och resultaten är väntade.

– Det bara bekräftar igen att klimatet har påverkats av människor och vi behöver göra nånting relativt snabbt för att minska effekten.

Det har funnits, och finns, invändningar mot FN s klimatpanel IPCC och de rapporter som kommit därifrån om den globala uppvärmningen. Det handlar om de negativa effekter som utsläpp av växthusgaser, som koldioxid, har på jordens klimat.

Men de senaste resultaten från projektet Berkeley Earth Surface Temperature stöder de tidigare analyserna. Det en grupp av forskare som inte har bakgrund inom klimatforskning, utan som till stor del består av teoretiska fysiker, som har analyserat temperaturmätningar. Projektet har finansierats delvis från källor som motsatt sig de flesta forskares tolkning av människans påverkan på klimatet.

I den här nya studien har forskarna använt mätningar från fem gånger så många väderstationer som tidigare studier, och tittat på längre tid – ända tillbaka till mitten av 1700-talet, ungefär 100 år längre än i de tidigare stora klimatstudierna.

Och fastän projektets grundare Richard Muller tidigare såg sig själv som klimatskeptiker, så har resultaten alltså bekräftat tidigare analyser, och slutsatsen är att det är mänskliga koldioxidutsläpp som är orsak till att jordens medeltemperatur ökar.

– Så på ett sätt är det bra att man har en helt annan grupp, utan koppling till klimatforskning eller IPCC, som har gjort samma jobb som man har gjort förut, och kommit fram till samma resultat, säger Colin Jones.