Försoning mer effektivt än hämnd

Amerikanska forskare har studerat Israels ageranden i konflikten med Palestina mellan 1987 och 2004 och terrorattacker under samma tid. Och de kom fram till att en politik inriktad på försoning är mer framgångsrik än hämnd och bestraffning av terrorister.

Att uppmuntra fredssamtal, dra tillbaka trupper och släppa politiska fångar var alltså en strategi som generellt ledde till MINSKAT terrorvåld, medan att införa antiterrorlagar, förlänga straff och utföra militär hämnd snarare ökade våldet, i de fall där en koppling kunde göras.

Studien är den första att empiriskt undersöka hur väl det fungerar med försonande respektive hämndinriktad politik när det gäller terrorbekämpning.

Referens: Laura Dugana & Erica Chenoweth: "Moving Beyond Deterrence: The Effectiveness of Raising the Expected Utility of Abstaining from Terrorism in Israel". American Sociological Review 2012. DOI: 10.1177/0003122412450573