Schimpansen delar vårt försvar mot sjukdomar

Människan och hennes närmsta släkting, schimpansen, gick skilda vägar för många miljoner år sedan. Trots detta delar vi fortfarande många egenskaper, och en av dem kan vara vår förmåga att bekämpa virus och bakterier.

En internationell forskargrupp har genom att jämföra arvsmassan hos människa och schimpans hittat gemensamma DNA-avsnitt som kan ha haft inverkan på vårt försvar mot sjukdom. Avsnitten tros styra en viss typ av protein på cellens yta, som virus och bakterier kan utnyttja för att ta sig in i, och sprida sig i kroppen.

Forskarna kunde också se att de här DNA-avsnitten under lång tid bevarats i ovanligt många varianter, troligen för att kunna bemöta det enorma mångfald av smittoämnen vi utsätts för.

Referens:
Ellen M. Leffler, "Multiple Instances of Ancient Balancing Selection Shared Between Humans and Chimpanzees" Science 2013, DOI: 10.1126/science.1234070