Målsökande medicin lurar immunförsvaret

1:09 min

Genom att använda pyttesmå nanopartiklar som farkoster för att leverera medicin till exakt rätt plats i kroppen, kan man ofta sänka läkemedelsdosen och minska eventuella bieffekter. Men partiklarna städas snabbt bort av immunförsvaret, eftersom de saknar en molekyl som normalt sitter på ytan på kroppens egna celler.

Men nu har forskare lyckats kopiera och syntetiskt framställa den här molekylen. Och när forskarna fäste den vid läkemedelstransporterande nanopartiklar och sprutade in dem i cancersjuka möss, kunde dom se att partiklarna lurade immunförsvaret och faktiskt undvek att städas bort.

Nanopartiklarna, som var laddade med cancermedicin, tilläts cirkulera i kroppen under en längre tid vilket gjorde att man kunde behandla cancern mer framgångsrikt än tidigare. Nästa steg blir att prova den här tekniken på människor.

Referens:
P.L. Rodriguez: "Minimal "Self" Peptides That Inhibit Phagocytic Clearance and Enhance Delivery of Nanoparticles". Science 2013 DOI:10.1126/science.1229568