Gener hos koraller avgör stresskänslighet

Revbildande koraller är olika bra anpassade att klara av stress till exempel i form av varmare vatten på grund av klimatförändringar.

En internationell forskargrupp har undersökt generna hos koraller på Stora barriärrevet utanför Australien och identifierat att olika korallindivider inom samma art har olika genetiska uppsättning som gör att de klarar stress olika bra, stress i form av värme, sedimentation eller förändrad salthalt i vattnet.

Om man vill restaurera eller återuppbygga ett skadat rev är det en fördel att ha den genetiska kunskapen, enligt forskarna, så att man använder korallindivider med en genuppsättning som klarar av stressen.

Att olika korallindivider och korallbestånd, är olika bra anpassade att klara stress är känt sen tidigare, och det kunde man tydligt se 1998. Då ledde höga vattentemperaturer till att stora mängder koraller dog, främst i Indiska Oceanen, medan samma arter klarade sig bra i Persika viken, trots att de utsattses för samma höga temperaturer.

Referens
BMC Genetics 2013, 14:9 doi:10.1186/1471-2156-14-9 http://www.biomedcentral.com/1471-2156/14/9/abstract