Misslyckat försök att stävja tbc

Ett nytt stort bakslag har skett i kampen mot tbc. Det första stora vaccintestet på spädbarn som genomförts på mer än 40 år, har visat sig inte ge någon effekt på smittspridningen. Målet med det nya vaccinet som kallas MVA85A, var att förstärka effekten av det vaccin som används idag (- BCG- även kallat Calmettvaccinet).

Mer om den globala kampen mot tbc i Kropp o själ, kl 10.03 i P1.