Narkolepsi kopplas till Pandemrix i England

En brittisk studie bekräftar sambandet mellan svininfluensavaccinet pandemrix och högre risk för den neurologiska sjukdomen narkolepsi.

Det är den brittiska motsvarigheten till folkhälsointitutet, Health protections agency, som lett en studie där de kartlagt de 75 engelska barn och ungdomar som fått diagnosen narkolepsi, under och efter det att vaccinationen med pandemrix pågick. Efter att närmare ha granskat de här fallen är forskarnas slutsats att riskökningen motsvarar ett extra fall av narkolepsi bland ungefär 50 000 vaccinerade.

Tidigare rapporter visar på en risk i samma storleksordning i Finland, Sverige, Norge, Frankrike och Irland. Än går det inte att utesluta om den här riskökningen kan förklaras av den ökade uppmärksamheten på sjukdomen och forskarna lyfter fram det som en brasklapp.

– Det är en riktig brasklapp, doktorerna är skärptare och föräldrarna är mer uppmärksamma på symptom av den här typen och då kommer man tidigare till diagnos, säger Nils Feltelius på Läkemedelsverket, som samordnar narkolepsiforskningen i Sverige.

Den ökande uppmärksamheten kan göra att fler fall upptäcks och diagnostiseras tidigare än vanligt och det är först när det återgått till det normala som vi kan få svar på om det kan förklara en del av ökningen.

– Det kan man inte uttala sig om förrän det har gått några år, för då borde man få en paradoxal minskning av nyinsjuknande och då kan vi säga att vi har betat av ett antal odiagnostiserade individer, säger Nils Feltelius.  

Referens:
Miller, E., et al, Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospective analysis, 26 February 2013, BMJ, doi: 10.1136/bmj.f794