Svart hål gör extrem piruett

Troligtvis finns det ett supertungt svart hål i mitten av varje galax, som roterar kring samma axel som hela galaxen. Nu har astronomer tittat noga på röntgenstrålningen från en avlägsen galax, och sett att den galaxens svarta hål snurrar nästan så fort som det över huvud taget är möjligt.

Det kan vara ett tecken på att det svarta hålet har fått det mesta av sin massa genom att sluka massor av materia i en enda jättetugga i galaxens barndom.

Och samtidigt har astronomerna avgjort en gammal oklarhet: samma röntgensignaler kunde bero antingen på att det svarta hålet snurrar jättefort, eller på att det finns gasmoln som påverkar strålningen. Men det är alltså det svarta hålets rotation som är förklaringen.

Referenser:
G. Risaliti et al. "A rapidly spinning supermassive black hole at the centre of NGC 1365", Nature 2013, DOI: 10.1038/nature11938
C. S. Reynolds "Black holes in a spin", News & Views, Nature 2013.