Nytt strålningsbälte hittat

NASA:s Van Allen-satelliter har upptäckt ett nytt bälte av strålning kring jorden.

De så kallade Van Allen-bältena, med laddade partiklar som fångats av jordens magnetfärl, finns på ett tusental mil ovanför jordens yta och påverkas av solstormar. När de ändrar storlek kan strålningen störa både kommunikationsutrustning och vara farlig för människor på rymdstationer.

Det nya strålningsbältet ligger mellan de två tidigare kända Van Allenbältena.