Ny metod hittar tidig Alzheimer

Ett nytt test ger hopp till patienter som misstänks ha drabbats av demenssjukdomen Alzheimer.

Det handlar om en så kallad biomarkör som enligt forskare vid Northwestern university i Chicago redan i ett tidigt skede ska kunna påvisa om en person lider av Alheimers sjukdom eller inte.

Hittar giftigt protein
Biomarkören heter ADDL och kan enligt forskarna spåra ett giftigt protein i hjärnans cerebrospinalvätska bland de personer som lider av sjukdomen. Det här proteinet misstänks vara en av bovarna bakom sjukdomen Alzheimer.

De nya rönen publiceras i den nordamerikanska vetenskapstidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

30 personer med redan utvecklad Alzheimer ingick i studien. Och bland personerna var halterna av det giftiga proteinet förhöjd jämfört med en frisk kontrollgrupp.