Ozonhålet växer - men Kanarieöarna farligare

Ozonlagret i stratosfären vid våra nordliga breddgrader är tunt så här års, så tunt att det släpper igenom skadlig UVB-strålning. En strålning som kan ge hudcancer.

Det är under vintern då de höga luftlagren är nerkylda som det skyddande ozonet börjar brytas ner. Men för att hålet ska växa till krävs det mer kyla och starkare sol. Så än så länge är det farligare att åka till Kanarieöarna för att sola. Det säger Sheila Kirkwood, professor i rymdfysik i Kiruna.

– Dels är det naturligt mindre ozon på Kanarieöarna och så står solen mycket högre. Just nu är det 50 procent mer ozon över Sverige jämfört med Kanarieöarna, säger Sheila Kirkwood.

Växterna vana vid höga strålningshalter
Terry Callahan är chef på Abiskos naturvetenskapliga station. Han säger att korta episoder av uttunnat ozonskikt inte sätter några spår i växt- eller djurlivet i norr. Växtligheten på de norra breddgraderna har ju kommit söderifrån, och de bär med sig ett minne av att ha varit utsatta för högre UVB-strålning

– Växterna har upplevt mycket högre strålningsnivåer tidigare i sin utveckling jämfört med strålningsnivåerna i norr, säger han.