Patienter blir dåligt bemötta i vården

Bemötandet från läkare och annan vårdpersonal är viktigt för att en vårdsökande patient ska bli frisk. Men ändå ökar antalet anmälningar om dåligt bemötande.

Antalet anmälningar om dåligt bemötande som kommer till Sveriges patientnämnder har ökat med drygt 40 procent på fyra år.

Ökningen kan till och med vara större eftersom de här anmälningarna ofta sorteras under andra klagomålsrubriker.

Allvarliga kränkningar förekommer
Och de som är missnöjda med bemötandet vittnar om allt från att vårdpersonalen inte hälsar till betydligt allvarligare kränkningar. Detta enligt Eva Åkerlind på patientombudsmannen i Uppsala.

– Man kan känna sig åsidosatt och inte sedd. Och det kan vara allt från det till att man blir väldigt oförskämt bemött. Det finns hela skalan, säger Eva Åkerlind.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man som en följd av de ökande anmälningarna skapat ett digitalt rollspel byggt på patientärenden. Och hela sjukhuset ska nu utbildas i patientbemötande, eftersom ett respektfullt bemötande också har positiv inverkan på patienternas tillfrisknande.