Ännu inga solklara samband

Det är bra att sola - då får man inte lika lätt lymfkörtelcancer. Detta  uttalande kommer från en samlad forskargrupp vid KI och Uppsala universitet.  Men hur är det med hudcancer och sol?

Det finns ett tydligt samband mellan solbadande och lägre förekomst av lymfkörtelcancer, speciellt non-Hodgin-lymfom. Men för hudcancer, malignt melanom, är budskapet tydligt - sol kan starta cancern. Epidemiologen och biostatistikern Karin Ekström på KI tror att råd och rekommendationer vid solning kommer att behöva anpassas individuellt i framtiden. En frågeställning som man nu fortsätter att utreda är  hur, och om, sol och cancer hänger ihop med D-vitamin. Sol  skyddar också för testikelcancer och tjocktarmscancer.