Snålare, mindre, vitare

En energisnål, långlivad lampa med vitt ljus - nu kommer utmanaren till både glödlampan och energilampan. Lysdioder kan nämligen nu framställas så att de producerar vitt ljus.

Tidigare har man man bara kunnat framställa färgat ljus från dioderna - som i trafikljus, eller påminnelselampor på TV. Hemligheten med det vita ljuset är zinkoxid; en forskargrupp vid Göteborgs universitet har med detta vunnit  första pris som årets miljöinnovation 2005. Forskningsledaren heter Jesper Eckhardt och arbetet har utförts inom ramen för nanoteknik.

Dioden, som är en välkänd ljusalstrare, tillåter elström att bara röra sig åt ett håll - det är en backventil för ström. I kombination med att zinkoxid byggs upp som en mikroskopisk skog av optiska fibrer alstras för första gången ett starkt vitt ljus ur dioden.