TBC smittar lättare än man trott

Ett ovanligt stort antal personer i Holland har behövts kontrolleras för tuberkulossmitta efter att en ung man, anställd vid ett snabbköp, i ett år arbetat trots att han varit TBC-sjuk. Kontaktnätet är i detta fall ca 15 000 personer, dvs både släkt och vänner och hela  affärens kundkrets. 

Omfattningen föranleddes av att mannen  med hög frekvens hade smittat sin närmaste omgivning. Tidigare trodde man inte att TBC smittar vid enstaka eller flyktiga kontakter, men genetisk typning av smittämnena visar att det räcker med en enda kontakt, förutsatt att smitta överförts i form av hostsmitta.

I Sverige, där sjukdomsfrekvensen bara är hälften mot Hollands, kommer 75% av smittan in från andra länder; från Afrika, baltstaterna, Ryssland och Centralasien. En större uppmärksamhet av svenska läkare på patienter med långvarig hosta är önskvärd, liksom att man är noga med tuberkulinprov på alla som flyttar till Sverige säger överläkare Viktoria Romanus, TBC-ansvarig vid Smittskyddsnämnden.