Oljelandet Sverige

Leksaker, förpackningar, golvmattor, läkemedel, lösningsmedel och färg – alla kan de innehålla olja.

Förutom att driva våra fordon och värma våra hus, används råvaran från jordens inre till många produkter i vårt moderna samhälle. På den svenska västkusten förädlas petroleum till diesel och plastkulor. För trots att vi saknar egna oljefält, är Sverige faktiskt något av ett oljeland.

Kurt Johnsson har skrivit en doktorsavhandling om petroleumindustrins historia. I Vetandets värld berättar han bland annat om hur den lilla badorten Stenungsund blev Nordeuropas petrokemiska centrum.

Redaktör Malin Avenius