De delade upp Europa. Jalta 60 år.

Den 1 maj 2004 ritades Europas karta om.

Kalla krigets uppdelning av Europa försvann. EU och NATO utvidgades till att omfatta ett flertal länder från det forna Öst-Europa.

Hur gick det till när Europa delades upp i öst och väst? Vad skedde vid mötet i Jalta i februari 1945 då Stalin, Churchill och Roosevelt drog upp efterkrigstidens och kalla krigets gränser?

Redaktör Staffan Forssell